Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Właścicielem strony www.gipspol.com jest:


KAMIL SKORUPA

Numer NIP 6452444129

Numer REGON 243621320
ul. Sadowa 100 lok. 9, 41-922 Radzionków, powiat tarnogórski, woj. ŚLĄSKIE


Korzystanie z treści zamieszczonych na stronie internetowej gipspol.bytom.pl powinno odbywać się zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym zastrzeżeniu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych zasad, uprzejmie prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony.


Wszelkie prawa własności intelektualnej związane ze stroną gipspol.bytom.pl i zamieszczonymi na niej materiałami (zdjęciami, tekstami, dźwiękami itd.), w tym w szczególności prawa autorskie, są własnością właściciela strony lub właścicielowi strony zostało udzielone zezwolenie na korzystanie z tych praw przez podmiot dysponujący w tym zakresie odpowiednimi uprawnieniami.


Wszelkie materiały, opracowania i publikacje zamieszczone na stronie  gipspol.bytom.pl stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tych materiałów, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (dozwolony użytek osobisty), wymaga zgody osób uprawnionych, wyrażonej na piśmie.


W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa administrator domeny  gipspol.bytom.pl niniejszym wyłącza wszelką odpowiedzialność za dowolnego rodzaju szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania przez Użytkownika z niniejszej strony lub w związku z takim korzystaniem.


Wszelkie materiały, opracowania i publikacje dostępne na stronie  ww.gipspol.com służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają charakteru reklamowego. Żadne z materiałów, opracowań i publikacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


W zakresie polityki prywatności dane Użytkownika udostępniane lub pobierane z uwagi na ustawienia serwera obsługującego stronę internetową w związku odwiedzinami na stronie www.gipspol.com oraz kontaktem za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie, są gromadzone na czas nieokreślony i przetwarzane tylko i wyłącznie do celów prowadzenia strony  www.gipspol.com i administrowania nią, chyba że inaczej zastrzeżono, zaś Użytkownik powiadomiony o celu zbierania danych wyraził zgodę na gromadzenie danych. Dane Użytkowników nie są przekazywane osobom trzecim o ile taki wymóg nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.